Friday, December 29, 2017

Fadhilat Zikir Laa IlahaillAllah

FADHILAT LAA ILAAHAILLALLAAH (Tidak ada Ilah selain Allah)

“Iman itu lebih daripada 60 cabang, yang paling tinggi ialah kalimah Laa Ilaahaillallaah dan yang paling rendah ialah membuang duri dari tengah jalan.” (Bukhari & Muslim)

“Yang akan mencapai kebahagiaan dan keuntungan melalui syafaatku ialah orang yang mengucapkan kalimah Laa ilahaillallaah dengan hati yang ikhlas.” (Bukhari)

Rasulullah bersabda : “Perbaharuilah iman kalian.”
Mereka bertanya : “Wahai Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami?”
Baginda menjawab : Perbanyakkanlah mengucapkan “Laa Ilaahaillallaah.” (Ahmad, Thabrani)

Dari Jabir bin Abdillah ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, “Zikir yang paling mulia ialah Lailahaillallah dan doa yang paling baik ialah Alhamdulillah.” (Ibnu Majah).

“Anak-anak kunci syurga ialah mengakui kalimah “Laa Ilaahaillallaah”.” (Ahmad)

“Barangsiapa yang mengucapkan ‘Lailahaillallah’ dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam syurga.” (Thabrani)


“Aku mengetahui satu kalimah yang tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkannya dan membenarkannya dengan hati kemudian ia mati dengannya, melainkan haramlah ke atasnya Neraka Jahannam. Kalimah itu ialah “Lailahaillallah”.” (Al-Hakim)

- Terbit Yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah, ms 12

No comments: