Wednesday, November 1, 2017

Pelajaran Tarekat Ghazaliyyah 1


Assalamualaikum wbt.
Ikhwan sekalian,

Cinta Allah merupakan tujuan paling jauh daripada maqam-maqam yang mahu kita capai dan darjat yang tertinggi daripada darjat-darjat. Begitulah kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ ‘Ulumuddin.

Cinta Allah ini ada buah-buah atau hasil-hasilnya. Buah-buah atau hasil yang terbit daripada maqam cinta Allah ini adalah seperti buah rindu, jinak hati, redha dan yang seumpama dengannya.

Apakah bukti-bukti yang menunjukkan wujudnya cinta Allah? Bukankah sebahagian umat manusia mengatakan bahawa cinta Allah tidak wujud kerana yang ada hanyalah cinta sesama makhluk sahaja? Antara buktinya :

Firman Allah SWT : “Dia (Allah) mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.” (Al-Maidah : 54)

Firman-Nya : “Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah.” (Al-Baqarah : 165)


Saudara-saudaraku,

Sesungguhnya mencintai Allah dan Rasul-Nya itu wajib. Bukan sekadar wajib, bahkan kita wajib mencintai Allah dan Rasul-Nya LEBIH daripada yang lain-lain. Apakah sandarannya?

Sabda kekasih kita Nabi saw : “Tidak beriman seseorang kamu sebelum Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang lain-lain.” (Bukhari, Muslim)

Baginda saw juga ada bersabda : “Tidak beriman seseorang hamba sebelum aku (Rasulullah saw) lebih dicintainya berbanding isterinya, hartanya dan manusia seluruhnya.” (Bukhari, Muslim)

Sudahkah selama hari ini kita mencintai Allah dan Rasul-Nya?
Sudahkah kita mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada yang lain-lain?
Ataupun ada lagi yang lain-lain yang lebih kita cintai berbanding Allah dan Rasul-Nya?

Jika ada, bagi kita ahli-ahli tasawuf khususnya dan umat makhluk berakal (manusia dan jin) seluruhnya, hal sedemikian sangatlah berbahaya kerana Allah SWT telah pun berfirman : “Katakanlah : Jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, kekayaan yang diperoleh oleh kamu, perniagaan yang dikhuatiri rugi oleh kamu, dan tempat kediaman yang disukai oleh kamu; kalau semua itu lebih dicintai oleh kamu melebihi (cinta kamu kepada) Allah dan Rasul-Nya dan (melebihi) daripada berjuang pada jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik.” (At-Taubah : 24)

Ingatlah baik-baik! Sesungguhnya kita wajib mencintai Allah, Rasulullah dan kerja-kerja perjuangan pada jalan Allah lebih daripada yang lain-lain. Adakah kita terlibat dalam kerja-kerja pada jalan Allah dan mencintainya?

Semoga kita semua terselamat daripada tergolong ke dalam golongan orang-orang fasiq.


Saudara,

Apakah untungnya kita mencintai Allah dan Rasul-Nya?

Suatu hari seorang Arab desa datang kepada Nabi saw dan bertanya : “Wahai Rasulullah, bilakah Qiamat?”
Nabi saw menjawab : “Apa yang sudah engkau sediakan untuk (menghadapi) Qiamat itu?”
Arab desa itu menjawab : “Tidaklah aku sediakan untuk (menghadapi) Qiamat itu dengan membanyakkan solat dan puasa, cuma aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.”
Lalu Rasulullah saw bersabda : “Manusia itu (akan) bersama-sama orang yang dicintainya.” (Bukhari, Muslim)

Alangkah besarnya fadhilat (kelebihan) mencintai Allah dan Rasul-Nya!

Menurut Anas, sebagaimana yang dipetik oleh pendahulu kita iaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ ‘Ulumuddin pada Kitab Cinta Allah : “Aku tidak melihat kaum muslimin yang (paling) bergembira kerana sesuatu sesudah Islam sebagaimana gembiranya mereka terhadap hadis ini.”


Tuan-tuan yang dimuliakan,

Umumnya :
-          Apabila kita selalu teringat-ingat akan sesuatu dalam keadaan kita suka akannya, itu bererti cinta.
-          Apabila kita selalu teringat-ingat akan sesuatu dalam keadaan kita tidak suka akannya, itu bererti benci.

Oleh itu, orang yang benar-benar cinta akan Allah dan Rasul-Nya, sudah pasti dia akan selalu teringat-ingat akan Allah dan Rasul dalam keadaan suka. Begitu juga dengan orang yang mencintai perjuangan pada jalan Allah. Mereka tentunya selalu teringat-ingat akan kerja-kerja perjuangan pada jalan Allah dalam keadaan suka.

Marilah kita berazam dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi yang lain-lain. Juga untuk menjadi seorang yang sangat mencintai perjuangan, kerja-kerja dan pengorbanan pada jalan agama yakni jalan Allah.

Semoga dimudahkan Allah.

Abu Zulfiqar
1 November 2017