Monday, July 22, 2019

Kita Guna Hadis Sahih Sahaja?


Benarkah dalam Tariqah Ghazaliyyah ini kita mestilah menggunakan hadith-hadith sahih sahaja sebagai sandaran?

Tidak. UMUMNYA alam tariqah ini, kita menggunakan 3 KAEDAH berikut :
1.       Menggunakan hadith-hadith sahih dan yang berpotensi sahih, sebagai hujah.
2.       Menggunakan hadith-hadith hasan dan yang berpotensi hasan, sebagai hujah.
3.       Menggunakan hadith-hadith dhaif dan yang berpotensi dhaif, dalam hal-hal yang layak sahaja, dengan syarat diperkuatkan oleh hadis-hadis lain sekalipun dhaif-dhaif juga.

Abu Zulfiqar Al-Amsyari
1 Julai 2019

No comments: