Thursday, April 4, 2019

Pengajian Perdana KItab Ihya Ulumuddin

Pengajian utama (terperinci) kitab Ihya’ ‘Ulumuddin diadakan di dua tempat di Sg Nyior, Trong, Perak, iaitu kuliah maghrib :
i)                    di Surau An-Nur (yang sedang mensyarahkan Kitab Bahaya Lidah), biasanya selama 1 jam.
ii)                   di Taman Pinggiran Indah (yang sedang membicarakan Kitab Latihan Qalbu dan Kitab Amar Ma’ruf Nahi Munkar) biasanya selama 1 jam 20 minit.

Kini kedua-dua pengajian ini disatukan dan dibuat sekaligus sebagai pengajian perdana kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin iaitu pada setiap pagi Ahad minggu kedua di Surau An-Nur, dalam masa lebih kurang 2 jam lebih.  Kita akan cuba membentangkan ketiga-tiga kitab tersebut pada setiap kali pengajian.

Pengajian sampingan kitab Ihya’ (ringkasannya) masih diteruskan di Masjid PGA Ipoh (Kitab Cinta Allah), di Surau Sg Kerang (Kitab Cinta Allah) dan di Surau Sg Baru (Kitab Aqidah – Qawaid al-‘Aqaid).

Berikut adalah jangkaan program pengajian perdana pada sepanjang tahun ini :
i)                    14/4 – Daurah Kitab Al-Munqiz min adh-Dhalal karya Imam Al-Ghazali (lebih kurang 3 setengah jam)
ii)                   9/6 – Pengajian Perdana Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin (dua jam lebih)
iii)                 14/7 – Pengajian Perdana Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin (dua jam lebih)
iv)                 8/9 – Daurah … (belum ditetapkan kitab Imam Al-Ghazali yang mana satu)
v)                   13/10 – Pengajian Perdana Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin (dua jam lebih)
vi)                 10/11 – Daurah Kitab Adab Hidup dan Akhlak Nabi karya Imam Al-Ghazali (sempena Maulidurrasul – sekitar 3 jam)
vii)               8/12 – Daurah Kitab Misykat al-Anwar karya Imam Al-Ghazali (4 ke 5 jam)

Sekadar rancangan.


No comments: