Saturday, December 3, 2016

Mata Kepala vs Mata Hati

Antara kekurangan mata kepala dan kelebihan mata hati ialah :

i. Mata kepala tidak dapat melihat dirinya sendiri tetapi mata hati dapat melihat (menilai) dirinya sendiri dan juga hal-hal yang lain.

ii. Mata kepala tidak dapat melihat sesuatu yang terlalu dekat dan sesuatu yang terlalu jauh, tetapi mata hati umumnya boleh melihat ke mana-mana sahaja.

iii. Mata kepala tidak berupaya untuk melihat sesuatu yang disebalik dinding tetapi mata hati bukan setakat melihat di sebalik dinding malahan berpotensi untuk terbang bebas ke langit dan ke alam ghaib.

iv. Mata kepala dapat melihat luaran sesuatu benda sahaja sedangkan mata hati mampu melihat sehingga ke dalamnya.

v. Mata kepala hanya dapat melihat sedangkan mata hati dapat melihat, mendengar, menghidu, merasa, membuat keputusan dan sebagainya.

vi. Mata kepala hanya mampu melihat hal-hal yang terbatas, sedangkan mata akal berpotensi lebih daripada itu.

vii. Mata kepala sering menipu kita tetapi mata hatilah yang dapat membetulkan semula. Contohnya mata kepala melihat matahari sebesar duit syiling sahaya tetapi mata akal memberitahu kita bahawa matahari itu sangat besar sebenarnya.

Jadi, antara mata di kepala dan mata hati kita, mana satu yang lebih layak dinamakan “mata”?

2 Disember 2016

No comments: